Deze site wordt u aangeboden door Rowa Druk & Media
18
jan

OVAP positief vooruit

Gepubliceerd op donderdag 18 januari 2018 om 00:00 uur
OVAP positief vooruit

"We moeten niet te veel terugkijken en vooral vooruit blijven gaan!", zegt voorzitter Monique Broers van Ondernemersvereniging Anna Paulowna (OVAP) tijdens het jaarlijkse gesprek over de huidige stand van zaken. "We hebben een goed verenigingsjaar gedraaid met mooie netwerkavonden voor onze leden." Op de foto het bestuur, vanaf links: Diana van Graven, Erik Knapen, Monique Broers, Leon Zwirs, Paul Lenders, Cor Zwaag en Karin Schra. Niet op de foto: Sanne Koopman-van Dorp.

NETWERKAVONDEN Afgelopen jaar vonden deze plaats bij Fitness Centrum Anna Paulowna, PH Verheul, Nuland Woonstijl en traditiegetrouw op de Lentetuin Breezand. "Komend jaar willen we nog een soort inspiratiedag organiseren, zoals we een paar jaar terug op Texel hebben gedaan. Dan gaan we de gemeente uit en wat verder de provincie in om een kijkje te nemen bij andere bedrijven. We zijn nu bezig met de voorbereidingen, daar kan ik nog niet te veel over vertellen maar het wordt heel leuk!".

"Natuurlijk hebben we afgelopen jaar ook de Sinterklaasintocht weer gehad. Dat is altijd een heel evenement in Breezand en Anna Paulowna. Er zijn vele vrijwilligers die hier een steentje aan bijdragen en dat is heel mooi."

INTERNET Wat betreft de wensen voor het komende jaar noemt Monique een snelle internetverbinding voor de ondernemers op Kruiswijk. De OVAP is sinds 2016 fanatiek bezig om te zorgen dat daar een snelle verbinding wordt aangelegd. Het zag er in eerste instantie veelbelovend uit maar helaas stuitte men afgelopen jaar op enkele praktische problemen en zijn de werkzaamheden stilgelegd. "Door allerlei oorzaken is de boel gestagneerd maar als het goed is wordt het dit jaar weer opgestart. Er is ons toegezegd dat Ziggo akkoord gaat met de meerkosten, alleen is het nog even afwachten wanneer ze nu precies verdergaan. Het is niet alleen van belang dat de bedrijven die nu op Kruiswijk I en II zitten over een breedbandverbinding kunnen beschikken, ook voor de bedrijven die in de toekomst grond willen kopen op Kruiswijk III is zo'n verbinding noodzakelijk. Gelukkig is de gemeente zelf er ook nauw bij betrokken en het lijkt nu allemaal wel weer de goede kant op te gaan".

SPEERPUNTENNOTITIE Monique zit samen met bestuurslid Diana van Graven, tevens in het bestuur van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK), waar zij de belangen van de OVAP behartigen. Vier keer per jaar is er een goed overleg tussen OFHK en de gemeente over allerlei onderwerpen, die zowel de gemeente als de OFHK kunnen aandragen; een zinvol en nuttig overleg. Bij de start is er door de OFHK een speerpuntennotitie (een soort beleidsnota) opgesteld waarin de ondernemers aangeven wat zij belangrijk vinden binnen hun gemeente. De nota wordt zo nu en dan aangepast maar in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is deze nu helemaal geactualiseerd: "We hebben de speerpuntennotitie inmiddels aan de verschillende politieke partijen binnen Hollands Kroon overhandigd. Zo weten zij wat wij belangrijk vinden en kunnen zij onze visie meenemen in hun verkiezingsprogramma's. Het hoeft hierbij niet altijd om ondernemersaangelegenheden te gaan maar je kan ook denken aan toerisme en opleidingen. Het bedrijfsleven heeft er immers ook profijt van als dat allemaal goed loopt."

Uit: CTR Hollands Kroon woensdag 17-1-2018 door Charlotte Phebe Post, foto Marc Moussault