Deze site wordt u aangeboden door Rowa Druk & Media

Appelman bouwbedrijf

Appelman bouwbedrijf

Bouwbedrijf J.G. Appelman B.V. is al sinds jaar en dag lid van de brancheorganisatie Bouwend Nederland (voorheen NVOB). Daarnaast zijn we lid van Bouwgarant. Door dit lidmaatschap is het voor u als opdrachtgever mogelijk een bouwgarant-verzekering af te sluiten. Dit is iets wat zeker niet bij alle bouwbedrijven mogelijk is. Om het lidmaatschap van bouwgarant te verdienen moet een aannemer aan een aantal kwaliteits- en financiële eisen kunnen voldoen. Deze erkenning is voor wat betreft de kwaliteitseisen te vergelijken met de meer bekende ISO-certificering en voor wat betreft het financiële gedeelte met de GIW-garanties. Jaarlijks wordt door een daartoe bevoegde auditor onze organisatie aan een kritisch onderzoek onderworpen om te beoordelen of nog steeds wordt voldaan aan de eisen. Deze eisen zijn voor een groot deel gericht op administratieve en organisatorische kwaliteiten, maar ook logistieke processen maken onderdeel uit van de erkenningseisen. 

Het feit dat ons bouwbedrijf is opgericht in 1958 en dus al behoorlijk verleden heeft opgebouwd, biedt op zich geen zekerheid (behaalde resultaten uit het verleden . . . . . .) maar is in ieder geval geen nadeel te noemen. Daarnaast is het zo dat ook een deel van onze medewerkers al decennia lang bij ons in dienst is, naast het feit dat we ook heel bewust een aantal goede jongere timmerlieden en een aantal leerling-timmerlieden hebben meelopen. Deze mix zorgt ervoor dat we kunnen blijven werken met een acceptabel uurtarief en toch alle soorten bouwwerkzaamheden kwalitatief goed kunnen uitvoeren.