Deze site wordt u aangeboden door Rowa Druk & Media

Rabobank

Rabobank

Rabobank Kop van Noord-Holland

 

 

Sinds 1 maart zijn Rabobank Noord-Holland Noord en Rabobank Schagen-Wieringerland samen één nieuwe bank; Rabobank Kop van Noord-Holland. Een stevige, financieel gezonde bank die klaar is voor de toekomst. Samen sterker. Dat is het idee achter onze fusie. We zochten elkaar op om onze dienstverlening verder te verbeteren. Samen kunnen we beter aan de eisen, die onze klanten en de wetgever stellen, blijven voldoen. Samen beschikken we over voldoende kennis en kracht om ook in de toekomst een uitstekende dienstverlening te bieden en een sterke coöperatie te zijn. Want de coöperatie is het hart van onze bank. We willen graag midden in de gemeenschap staan. Alleen dan kunnen we een duurzame relatie met onze leden en klanten onderhouden en onze kennis in ons lokale netwerk delen. Die verbindende rol blijven we als Rabobank Kop van Noord-Holland spelen.

 

235 mensen vormen samen onze bank

Rabobank Kop van Noord-Holland heeft een sterke lokale binding, waar het belang van de leden en klanten voorop staat. Wij zijn verbonden met ons werkgebied en willen partijen bij elkaar brengen en verbinden. Op die manier gebruiken wij onze kennis en netwerken om een duurzame, vitale, veerkrachtige en economische sterke samenleving te realiseren.  Onze medewerkers delen één ambitie: als Rabobank Kop van Noord-Holland toonaangevend zijn in het werkgebied en van toegevoegde waarde zijn voor de klant én samenleving.

 

Samen sterker in de Kop van Noord-Holland

De nieuwe bank heeft een groter werkgebied, maar toch blijven we dichtbij in de gemeentes Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. We komen samen met onze leden, maar ook met onze maatschappelijke partners. Zo participeren we in de Finance Academy, een onderwijsconcept waarbij bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Om startende ondernemers op weg te helpen werken we samen met jong MKB. En participeren we in lokale ondernemersverenigingen zoals Fem2Business. Maar ook door sponsoring en het besteden van coöperatief dividend, zoals de Raboton, laten we zien dat we deel uit maken van de lokale samenleving. Dat we dichtbij én betrokken zijn. Samen met onze klanten en leden maken we het wonen, werken en leven in de Kop van Noord-Holland een stukje mooier.

www.rabobank.nl/kvnh


www.twitter.com/RaboKvNH


www.facebook.com/rabobank

{1_sitebar_v2}