Deze site wordt u aangeboden door Rowa Druk & Media
31
aug

Maandag 11 september Ledenvergadering en Netwerkavond

Gepubliceerd op donderdag 31 augustus 2017 om 00:00 uur
Maandag 11 september Ledenvergadering en Netwerkavond

We zijn deze avond te gast bij PH Verheul, kantoor Anna Paulowna (Molenvaart 261). We starten met onze ledenvergadering, hierna is er een netwerkavond bij onze gastheer Verheul. Zij zullen in een elevatorpitch presentatie diverse onderdelen aan bod laten komen: Algemeen, Makelaardij, Verzekeringen/Verzuim.

Programma:
            19.00 uur  Inloop
            19.30 uur  Ledenvergadering
            20.00 uur  Opening Netwerkavond
            20.15 uur  Presentatie & rondleiding 'PH Verheul'

Agenda ledenvergadering
-
- Opening door de voorzitter

- Notulen vorige vergadering

- Ingekomen stukken mededelingen
- Verslag administrateur
- Verslag penningmeester
- Verslag kascommissie

- Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Erik Knapen en Diana van Graven

- Nieuws van OFHK
- Netwerkavonden/Ondernemersverkiezing 2017
- Rondvraag


Presentatie en Rondleiding PH Verheul
Dus geef u snel op om u te laten inspireren en te netwerken met uw collega ondernemers via website@ovap.org

Potentiële leden zijn welkom, wel graag even opgeven