Deze site wordt u aangeboden door Rowa Druk & Media
22
jan

Eerste OFHK bijeenkomst op 22-1-2013 geslaagd

Gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2013 om 00:00 uur
Eerste OFHK bijeenkomst op 22-1-2013 geslaagd

Aan peptalk geen gebrek tijdens de 'ontmoet en groet'-avond, die de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) dinsdag 22 januari samen met de gemeente organiseerde. De boodschap kwam er in het kort op neer dat Hollands Kroon 'uitmuntende' ondernemers bezit, die genoeg potentie hebben om zich door de crisis heen te slaan.

De Ondernemers Federatie Hollands Kroon is een betrekkelijk nieuwe organisatie. De federatie is in het leven geroepen om na de gemeentelijke fusie belangenverenigingen, zoals zakenclubs, winkeliersverenigingen en industrieclubs, die van oudsher actief waren in de vier fusiegemeenten, onder één paraplu te brengen. Een fusie zat er niet in, omdat veel verenigingen hechten aan hun zelfstandigheid, maar samenwerken in een federatie, om op die manier de krachten te bundelen, daar waren ze wel voor te porren.
Een van die doelen was om een serieuze gesprekpartner te worden voor de gemeente. Dat is gelukt, vertelde voorzitter Jeanette de Boer. ''Samen staan we sterk. We kunnen onze stem laten horen richting de gemeente. Dat is belangrijk, want nu kunnen we sturen en bijsturen als dat nodig is. Vier keer per jaar gaan we met de gemeente om tafel. Ook hebben we vier commissies ingesteld, die de strategie kunnen uitzetten'', vertelde De Boer.
Ondernemen is nogal een breed terrein. Daarom heeft de ondernemersfederatie 'speerpunten' op papier gezet. Het zijn onderwerpen waar extra aandacht voor nodig is. Of sturing en bijsturing, zoals De Boer dat eerder noemde. Zaken die veel aandacht behoeven zijn bedrijventerreinen, toerisme, bereikbaarheid van het gebied en scholing.
Uitmuntende' ondernemers. Zo noemde De Boer de mensen die in deze omgeving met zaken doen hun brood proberen te verdienen. Mensen met veel capaciteiten, maar ook behept met de Hollandse nuchterheid. ''Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg: dat is de instelling die veel ondernemers in dit gebied etaleren. Ze kloppen zich niet graag op de borst.''
Uitmuntende ondernemers, een gebied met veel potentie, een gemeente die meedenkt en een federatie die opkomt voor de belangen van de ondernemers: het zijn belangrijke  factoren om de lokale economie aan de gang te houden, maar dat neemt niet weg dat het crisis is. Dat kon De Boer ook niet ontkennen.  ''In Noord-Holland draait de economie nog best redelijk, maar de bouwsector en de detailhandel zitten wel in de hoek waar de klappen vallen. Die gifbeker is nog lang niet leeg.''
Aan de andere kant, relativeerde De Boer, behoren we qua koopkracht tot de rijkste inwoners van de Eurozone. Bovendien: een tijd als deze heeft ook iets bijzonders. ''Als gevolg van zo'n crisis ontstaat er ook ruime voor nieuwe ideeën. In Hollands Kroon is het zaak om flink aan de slag te gaan met de agri-business, alternatieve energie en recreatie. Op weg naar een duurzame toekomst.''
Op weg naar een duurzame toekomst. Aan de ondernemers zal het niet liggen, zo probeerde De Boer de aanwezigen te doen geloven. En ook aan de gemeente niet, getuige het enthousiasme en de overtuigingskracht, waarmee wethouder Theo Meskers de economische zegeningen van dit gebied afgelopen dinsdag onder de aandacht van het publiek bracht. Daar stond een man, die op de hoogte was van de bedreigingen, maar zeker ook van de kansen. En die vooral in die laatste leek te willen geloven.
Elan
Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland, die geroutineerd een optimistisch verhaal afstak vol van economische vergezichten, die de regio veel heil moeten brengen, gaf het gemeentebestuur van Hollands Kroon in dat opzicht nog een compliment. De collegeleden tonen zich volgens hem ware kooplieden, die overal in Noord-Holland hun neus laten zien om te lobbyen voor de goede zaak: die van de regio en met name die van Hollands Kroon. ''De collegeleden van Hollands Kroon kom je werkelijk overal tegen. Dat is het voordeel van een nieuwe gemeente: ze straalt veel nieuw elan uit.''
Niet alle leden van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om de 'ontmoet- en groetavond' te bezoeken, maar degenen die er wel waren maakten gebruik van de gelegenheid om elkaar, het bestuur van de OFHK en de leden van het college te ontmoeten. Je weet immers nooit waar het goed voor is.